Uddrag fra Sundhedsstyrelsens vejledning om afhængighedsskabende lægemidler

“Ordination og fornyelse af recepter på afhængighedsskabende lægemidler skal, medmindre særlige omstændigheder taler herfor, ske ved personlig konsultation, således at læge og patient kan få mulighed for at drøfte behandlingen og risikoen for afhængighed af midlerne. Ordination og fornyelse af midlerne må ikke finde sted over internettet.”

Ved afhængighedsskabende lægemidler forstås de lægemidler, som hos brugeren kan ligge til grund for udviklingen af afhængighedssyndrom, som defineret i WHO ICD-10 sygdomsklassifikationen:

  • Morfin og morfinlignende midler (opioide analgetika).
  • Benzodiazepiner og stoffer der virker på benzodiazepinreceptorerne.
  • Lægemidler med centralstimulerende virkning og snævert anvendelsesområde.
  • Visse andre lægemidler med afhængigheds-/misbrugspotentiale.