Konsultation

NB! Ifølge praktiserende lægers  overenskomst med Sygesikringen, ydes der desværre  kun tilskud til én konsultation pr. dag pr. tilmeldt borger. Det vil derfor ikke være muligt at samle flere konsultationer til en og samme dag.

Alle aftalte tider må betragtes som vejledende, da akutte og individuelle behov kan opstå.

Aftale om konsultation samme dag kan indgås i telefonkonsultation mellem 08:00 og 09:00

Konsultation kun efter aftale, og i følgende tidsrum:
09:15 – 12:00
14:00 – 16:00

Onsdage er der aftenkonsultation uden sygeplejerske i tidsrummet
16:00 – 17:00.

Akut opstået sygdom behandles individuelt  efter  telefonisk visitering.

Husk venligst sygesikringsbevis. Enten det gule kort eller som app´en “sundhedskortet”

Har man ved konsultation indgået aftale om henvisning eller lign. og intet hørt inden for normal reaktionsstid på 1-2 uger, bør klinikken kontaktes for opfølgning.


Telefonkonsultation

Telefonkonsultationen er dagligt mellem 08:00 – 09:00.
Her sidder lægen ved telefonen, og enkelte dage sygeplejersken

Telefonkonsultationstiden bedes anvendt ved akut opstået sygdom samt anmodning om hjemmebesøgsamme dag. Desuden kan der gives svar på specielle prøver og undersøgelser.Tidsrummet er belastet, så det er fortrinsvis til korte samtaler.

Husk at receptfornyelser og almindelig tidsbestilling foregår hos sekretære mellem klokken 09:00 – 12:00, via hjemmesiden eller app`en “min læge”