Klinikken tilbyder:

 • Helbredsundersøgelser
 • Sårbehandling/sårskift
 • Behandling af mindre skader
 • Lungefunktionsundersøgelse
 • Elektrokardiogram (EKG)
 • Døgnblodtryk (hjemmemåling)
 • Blodprøvetagning
 • Infektionsudredning på stedet (CRP)
 • Tympanometri
 • Audiometri ( høreprøve)
 • Almen Udredning
 • Almen kontrol af kroniske tilstande.
 • Børneundersøgelser incl. vaccinationer
 • Rejsevaccinationer samt rådgivning ved rejser
 • Svangre-undersøgelser
 • Præventionsvejledning
 • Mindre kirurgi
 • Akupunktur (kun efter aftale)
 • Blokader i store led samt andre specielle tilstande.
 • Samtaleterapi – max. 7 samtaler pr. år. (kun efter aftale)
 • Attester (motor-,afbestillings-, forsikrings-,medicintilskudsansøgnings- og mange andre)