Efter kl. 16 samt i weekenden og på helligdage kan Lægevagten i Region Midt kontaktes på tlf.

70 11 31 31.

Praktiserende Lægers Organisation (PLO) betjener lægevagten mellem kl. 16.00 – 23.00 på hverdage og kl. 08.00 – 23.00 i weekender, på helligdage samt grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag.

Lægevagten i Horsens-Hedensted området hører under Region Midt.  Den består af 3 led:

  • TELEFONVISITATORER.  Flere læger som fysiskt sidder sammen  på Århus Kommunehospital. Det er en person herfra, du taler med, når du ringer op.
  • KONSULTATIONEN.  Vi har 2 lokaler til rådighed i fællesambulatoriet på Horsens Sygehus.  Brug sygehusets hovedindgang.
  • KØRELÆGEN.  1 -2 læger vil køre rundt i området til de akut syge patienter, som ikke kan møde op i konsultationen.

Lægevagtens Natberedskab, som drives af Region Midt overtager pr. 1 marts 2024 driften fra kl 23-08. (samme tlf-nr)

Lægevagtens Natberedskab består af 3 led:

  • TELEFONVISITATORER. Visitationen er bygget op om et hold af læger og erfarne sygeplejersker
  • TO KONSULTATIONER i Aarhus og Gødstrup
  • KØRENDE BEREDSKAB. bemandes med paramedicinere, erfarne sygeplejersker og ambulancebehandlere.

Du kan læse om fornuftig brug af lægevagten på www.laegevagten.dk.