Vaccination mod influenza og Covid-19 er desværre ikke et tilbud her i klinikken i år.

Myndighederne har besluttet at vaccination foregår på regionale vaccinationscentre og hos andre private aktører, heriblandt apoteker

Vaccination tilbydes følgende grupper:

 • Personer på 65 år og derover.
 • Personer med kronisk sygdom, herunder:
  • Personer med kroniske lungesygdomme
  • Personer med hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret, velreguleret forhøjet blodtryk)
  • Personer med diabetes 1 eller 2 (sukkersyge)
  • Personer med medfødt eller erhvervet immundefekt, fx personer med immunglobulindefekter, organ- eller stamcelletransplantation, kræft i behandling med kemoterapi eller personer i anden immundæmpende behandling
  • Personer med påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
  • Personer med kronisk lever- eller nyresygdom
  • Personer med andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden medfører, at influenza eller covid-19 udgør en alvorlig sundhedsrisiko, fx personer med alvorlig reumatologisk sygdom, alvorlig neurologisk sygdom, korttarmssyndrom
 • Personer med svær overvægt (BMI>35)
 • Personer med andre alvorlige sygdomme eller tilstande, som medfører, at influenza eller covid-19 udgør en alvorlig sundhedsrisiko, fx personer med svær psykisk lidelse, Downs syndrom eller svært misbrug
 • Gravide i 2. eller 3. trimester
 • Personer i samme husstand som personer med medfødt eller erhvervet immundefekt eller børn i øget risiko for alvorlig influenza eller covid-19

Førtidspensionister og børn i alderen
2-6 år bliver desuden tilbudt gratis vaccination mod influenza

Tilbuddet gælder fra 1 oktober 2023 til og med den 15. januar 2024,

Hvis man er i tvivl, om man er omfattet af vaccinationstilbuddet, kan man læse mere på www.vacciner.dk
eller på Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk/da/influenza

Du kan blive vaccineret på regionale vaccinationssteder,
som ligger mange steder rundt i landet. Du kan også blive vaccineret på
udvalgte apoteker. 

Du bestiller tid på www.vacciner.dk. fra d. 20/9. Her kan du finde det sted og den tid, der passer dig bedst. 

Hvis du har brug for hjælp til at
bestille tid til vaccination, kan du ringe til din region:

 • Region
  Midtjylland: Telefon 70 23 24 15
 • Region
  Syddanmark: Telefon 99 44 07 17 (tast 1)