Attester
Motorattest/Lægeattest til Kørekort kr. 400,-   Fra 70 år: 450,-
Sygemelding (arbejdsudygtighedsattest) Frihåndsattest kr. 500,-
Ingen udgift for tilmeldte.
Rekvirent (arbejdsgiver) betaler
Øvrige attester Frihåndsattest kr. 500,-
P-kort kr. 200,-
Værgemålsattest kr. 700,-
Forhåndstilsagn til rejseforsikring
Lægeattest ved afbestilling af rejse
kr. 300,-
Medicintilskudsansøgning kr. 250,-
Vaccination (selvbetalere) Vaccinens indkøbspris jvnf. SSI prisliste eller Vaccine købt på apotek tillægges et vaccinations-honorar på kr. 200,

Influenzavaccination: kr. 200,-
Pneumokokvaccination, Pneumovax: kr. 450,
Influenza + pneumokokvaccination, pneumovax:  kr. 515,-

Kommunale attester Ingen udgift for tilmeldte.
Klinikken honoreres af kommunen
Forsikringsattester Som oftest uden udgift for tilmeldte.
Som oftest honoreres klinikken af forsikringsselskabet