Attester
Motorattest/Lægeattest til Kørekort kr. 375,-   Fra 70 år: 425,-
Forhåndstilsagn til rejseforsikring kr. 300,-
Medicintilskudsansøgning kr. 250,-
Kommunale attester Ingen udgift for tilmeldte.
Praksis honoreres af kommunen
Forsikringsattester Som oftest uden udgift for tilmeldte.
Som oftest honoreres praksis af forsikrinsselskabet
Sygemelding (arbejdsudygtighedsattest) Ingen udgift for tilmeldte.
Rekvirent (arbejdsgiver) betaler
Øvrige attester Frihåndsattest kr. 500,-
Vaccination (selvbetalere) Vaccinernes indkøbspris jvnf. SSI prisliste tillægges et honorar på kr. 200,
Influenzavaccination: kr. 200,-
Pneumokokvaccination, Pneumovax: kr. 450,
Influenza + pneumokokvaccination, pneumovax:  kr. 515,-
Lægeattest ved afbestilling af rejse kr. 300,-