Attester
Motorattest/Lægeattest til Kørekort kr. 400,-   Fra 70 år: 450,-
Sygemelding (arbejdsudygtighedsattest) Ingen udgift for tilmeldte.
Rekvirent (arbejdsgiver) betaler
Øvrige attester Frihåndsattest kr. 500,-
P-kort kr. 200,-
Værgemålsattest kr. 700,-
Forhåndstilsagn til rejseforsikring
Lægeattest ved afbestilling af rejse
kr. 300,-
Medicintilskudsansøgning kr. 250,-
Kommunale attester Ingen udgift for tilmeldte.
Klinikken honoreres af kommunen
Forsikringsattester Som oftest uden udgift for tilmeldte.
Som oftest honoreres klinikken af forsikringsselskabet
Vaccination (selvbetalere) Vaccinernes indkøbspris jvnf. SSI prisliste tillægges et honorar på kr. 200,
Influenzavaccination: kr. 200,-
Pneumokokvaccination, Pneumovax: kr. 450,
Influenza + pneumokokvaccination, pneumovax:  kr. 515,-